Výroční členská schůze RCS se bude konat v pondělí 28.2.2022 od 17,00 hodin v zasedačce sportovní haly na PM.

Program VČS RC Sparta

  1. Zpráva o činnosti za uplynulé období (MS)
  2. Zpráva kontrolní komise RCS (FS)
  3. Zpráva o sportovní činnosti muži PO, ženy Z. Albrecht, mládež  PŠ, CSM RCS  MŠ
  4. Rozpočet – čerpání 2021, návrh rozpočtu na r. 2022
  5. Různé

Dle rozhodnutí stávajícího VV RCS bude na příští schůzi 8. 2. 2022 rozhodnuto o odstoupení VV a volbě nového VV RCS. Termín na přihlášení kandidátů je 18. 2. 2022 do 24 hod. e-mailem (sluse@psp-gds.cz) nebo písemně na adresu RCS Praha, Kovanecká 27, Praha 9.