Přítomni: Sluše MS, Vacek MV, Svoboda FS, Páv JP, Okleštěk PO, Jandík MJ, Ostrý MO, Urbanová JU

Omluveni: Pokorný JP ,Mikeš JM

Hosté: Petr Štěpánek

Probíraná tématika

Rozpočet na rok 2022

P. Štěpánek předložil VV návrh rozpočtu mládeže a SCM, k tomuto návrhu bylo několik připomínek a požadavků na doplnění.

 • FS prověří na ACS ceníky pronájmů.
 • PO prověří požadavek na počet tréninkových hodin a hodin zápasů pro M+B+Ž, P.Štěpánek prověří hodiny tréninkové hodiny u mládeže a SCM.
 • M. Švíř prověří plánované platby pro ČSRU na r. 2022.
 • MS a Dana Hrušková účetní připraví přehled nákladů na mládež a TSM za r. 2021.
 • Pro rok 2022 je nutné zajistit objednávání služeb na zajištění hřiště pro zápasy RCS u ACS bez technické pomoci a úklidu okolí hřiště, zajistí MV + M. Švíř.
 • Další připomínky k návrhu rozpočtu na r. 2022 zašlou členové VV RCS nejpozději do 15.12.2021.
 • VV RCS rozhodl o upravení návrhu mládeže a CSM na r.2022, vyžádal doplnění o některé nákladové položky a upravit jej na vyrovnaný rozpočet, zajistí P. Štěpánek, M. Švíř ( ve spolupráci s  trenéry mládeže). Termín: 20.12.21

PO předložil VV RCS návrh rozpočtu na r. 2022  pro M A+B+Ž

 • PO zašle upravený rozpočet M+Ž členům VV RCS k připomínkám do termínu 20. 12. 21 . Cílem je udržet stávající pozice „A“ mužstva v Extralize (do 4 místa).
 • Pro zajištění potřebných příjmů  je potřeba,  aby na zajištění sponzorů spolupracovali všichni členové VV,. Garanty za klub  jsou PO, JM a MS

Od 1.1.2022 budou odpovídat za grantovou politiku mládeže P. Štěpánek a M. Švíř.

Umělá tráva RCS – návrh rozpočtu na r. 2022 předložil FS

 • FS připraví konečný ceník na r.2022 a rozvrh  hodin od 1. 1. 2022 do 31. 3. 22.

Klubové oblečení

JP informoval VV o postupu řešení oblečení dresů vč. detailů s dodavatelskou firmou. Je podepsaná smlouva na dodávku. První dodávku je nutno  zajistit od 28.2.2022 tak, aby zboží bylo k odběru do zahájení sezony 2022 pro všechny kategorie !!!

VČS RCS

Termín schůze – pondělí 7. 2. 2022 místo konání bude určeno do 13. 1. 2022.

Program schůze – do konce 2012 obdrží členové VV a KK návrh k připomínkám , připraví MS, PO a JM.

Různé

 • Stížnost na chování trenéra Jiří Skall vůči FS – stížnost je možné stáhnout zde.
 • Zajištění rozdělení účetnictví RCS mezi náklady na dospělé ( M AB+Ž ) a mládež +SCM .
 • Je třeba zajistit změnu dispozičních práv k účtům v bance, zajistí MS + účetní paní Hrušková.
 • Na VH ACS byl zvolen předseda RCS  MS na další období do představenstva ACS, FS zůstal v DR ACS.

Příští schůze VV RCS+ DR je 4.1.2022 od 17 hod v klubovně PM.

V Praze 8.12.2021

Zapsal: Vacek

Schválil: Sluše