Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Páv JP, Pokorný JP; KK – Urbanová JU, Svoboda FS

Omluveni: Jandík  SJ, Ostrý MO, Mikeš JM, Vokrouhlík PV

Host: Vacek MV

Program schůze

1 – Tréninky

  • Byly zahájeny tréninky mužů, U19 a žen na umělce v omezeném režimu dle daných podmínek a dále probíhá testování před tréninky na PM.

  • Zahájeny v omezeném rozsahu tréninky všech kategorií. PO vydal rozpis na 2 hřiště (AC tráva + RC umělka). Po prvním týdnu PO s trenéry vyhodnotí a případně upraví, tak optimálně zajistil a vyhověl rozpisem všem kategoriím.

2 – Výběrové řízení nové identity RCS

Smlouva k vizuální identitě klubu s dodavatelem DUO (Filip, Kupr) je po doplnění detailů připravena k podpisu. Vizualizace v klubu a veřejnosti, termín změny bude určen do příští schůze VV na PM (předběžně 18. 5 .21). Předpoklad do termínu zahájení nové sezony „A“ – 15.8.2021. Do konce týdne MS podepíše smlouvu a předá účetní k úhradě dle smlouvy.

3 – Vybavení klubu (dresy, hráčské doplňky, propagační vybavení)

PO předložil prezentaci nových dresů logem od vybraného dodavatele Cantenburry. Na příští schůzi bude projednána dodavatelská smlouva a zařazení do rozpočtu 2021 a 2022.

4 – Systém evidence a řízení a správy RCS

Zprávu podal JP, upřesnění dle požadavků RCS probíhá. Evidence členů, soupisky dle družstev – zavedení od podzimní sezony 2021 (15. 8. 21). První fáze do 31. 5. 21 platí. Smlouva byla schválena a bude podepsána MS do konce týdne. JP+PO navrhnou způsob informace a užívání systému všem členům s přístupem do systému a předloží na příští schůzi VV ke schválení.

5 – Různé

  •  ENVOS úhrada úvěru za práce na umělce. MS projednal a podepsal uznání závazku za tyto práce s tím, že RCS připraví nový splátkový kalendář. VV na návrh MS odsouhlasil splátku 250 tis. Kč do 30.4.2021 a dalších 250 tis. Kč do konce roku. MS projednal s věřitelem , požadavek ENVOS je úhrada 900 000,- do 30.9.21. Projednáme na příštím VV.
  • PO podal informaci o rozpočtu na r. 2021, je zpracována poslední verze 3,5 mil Kč. Je bezpodmínečně nutné zajistit další sponzory pro zajištění této částky, která limituje chod klubu.
  • PO zašle návrh rozpočtu členům VV k připomínkám. Termín 30.4.2021 Rozpočet je u členů VV a projednání je na programu příští sckůze VV.
  • PO rozeslal s DB návrh plánu rozvoje RC Sparta na roky 2021-2023. Návrh je důležitou částí programu schůze VV 25.5.21.

Schválil : MS

Příští jednání se koná v úterý 25. 5. 2021 od 17,00 hodin na PM.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.