Přítomni: Sluše MS, Okleštěk PO, Urbanová JU, Páv JP, Svoboda FS, Pokorný JP, Jandík  SJ,  Vacek MV, Ostrý MO

Omluveni: Vokrouhlík PV, Mikeš JM

Program schůze

1 – Tréninky muži + U19

 • PO podal členům VV informaci o systému tréninků na PM. Hodinu před tréninkem musí všichni projít testováním na COVID-19 v buňce na parkovišti, do 5 minut obdrží výsledek, dle kterého se mohou zúčastnit tréninku
 • Všichni hráči (muži + U19) musí mít podepsány poloprofesionální smlouvy (formou dohody o provedení práce). Trénovat se zatím bude na umělce, svlékat se mohou v šatně č. 1 PM s tím, že ihned po převlečení opustí halu PM.

2 – Nový režim v hale PM

Všichni, kdo se budou zdržovat v hale, musí mít test na COVID-19, jinak nebude vpuštěn,

3 – Výběrové řízení nové identity RCS

JP informoval VV o dalším vývoji v soutěži. Další prezentace proběhne on-line dne 10. a 11. 3. 2021 od 16,00 do 17,00. Rozhodnutí o dodavateli a uzavřít výběrové řízení bude v programu další schůze VV 23. 3. 2021.

4 – Systém evidence a řízení a správy RCS

JP informoval VV o tom, že v současné době probíhají práce na výběru systému (analýza vhodných nástrojů). Informaci o vývoji a dokončení podá na příští schůzi VV RCS.

5 – Různé

 • MV informoval VV o urgenci úhrady členských příspěvků a licencí ze strany ČSRU.
 • Na základě zápisů z jednání VV ČSRU rozhodl VV RCS o tom, že se navrhneme na doplnění TMK ČSRU člena z našeho klubu. PO projedná s kandidáty a zašle na ČSRU návrh. Informace na příštím VV.
 • Dále PO informoval VV o dění v ČSRU, nově začínající a malé kluby založily svoji organizaci AMOR, pomocí ní chtějí uplatňovat větší vliv v rámci ČSRU.
 • MS informoval o nutnosti zaujmout stanovisko RCS k hospodaření ČSRU (viz. problémy marketingové komise), zejména ve vztahu ke školení trenérů mládeže a jejich podpory.
 • Dále kontrola rozpočtu na r. 2021 a výsledku hospodaření za r. 2020 (ještě není k dispozici).
 • MS oslovil JU ohledně trénování žen na PM (reprezentanky trénují s nároďákem na Markétě). Bude třeba dohodnout termíny a hodiny tréninků, včetně zajištění dohod o provedení práce jako u mužů.
 • Probíhá zajišťování materiálu pro zahájení realizace skladu materiálu na umělce mezi buňkami (zajišťuje MV a FS).
 • FS informoval VV o možnosti opravy poškozených fotbalových branek na umělce.
 • MS navrhl po zkušenostech s prvním jednáním on-line provádět jednání VV RCS on-line každých 14 dní od 17,00 hodin,  zúčastnění členové VV souhlasí.

Zapsal: MV

Schválil : MS

Příští jednání on-line se koná v úterý 23. 3. 2021 od 17,00 hodin.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.