Přítomni: Sluše MS,Okleštěk PO, Páv JP, Mikeš JM, Svoboda FS, Vokrouhlík PV, Pokorný JP , Ostrý MO, Jandík  SJ, Urbanová JU, Vacek MV

Host: Ondra Kutil 

Kontrola minulého zápisu a nové úkoly

 • Doplnění týmu pro jednání s ACS (J.Mikeš), úkol trvá
 • Podání žádosti na MHMP ohledně příspěvku na nájem (COVID-19), žádost zpracována (PO a JM) předána bude ve čtvrtek 27.8.2020
 • Závazky RCS vůči ACS, je třeba zpracovat návrh splátkového kalendáře do 31.8.2020 (vychází ze zpracovaného rozpočtu do konce roku 2020) připraví MS+PO+JM, bude projednán na příštím VV
 • Školení trenérů mládeže a jejich motivační odměňování, PO zpracoval návrh na odměňování trenérů, návrh byl schválen dnes VV RCS. Bude zapracováno do rozpočtu RCS na II. pololetí r. 2020. Platí od 1.9.2020 a předložen na schůzi trenérů všech kategorií 3.9.2020.
 • Schůze trenérů mládeže se bude konat 3.9.2020 v klubovně RCS na PM za účasti PO, O.Kutila a D.Beneše
 • Účetnictví RCS, uzávěrka schválena daňovým poradcem a odevzdána finančním úřadě včetně výroční zprávy PO. Paní Dana Hrušková nová účetní RCS ( tel: 737111845 )
 • PO předložil VV RCS návrh na nový rozpočet do konce r. 2020, který byl VV schválen a bude přílohou tohoto zápisu

Různé

 • MS informoval o zahájení přípravy projektu na úpravu ragbyového hřiště na PM na hřiště s umělou trávou ve spolupráci s vedením ACS. Je předběžný rozpočet a vedení  AC, dle možnosti grantů předloží návrh do rozpočtu AC 2021.
 • Je třeba doplnit rozpočet na II. pololetí o náklady na údržbu naší umělky a o náklady na úpravu Loga RCS a marketing JM+PO
 • Je třeba zpracovat cash flow rozpočtu na II. pololetí, JM+PO
 • MS řeší s P-9 doplnění zázemí umělky o sociální zařízení (více možností pronájmu a využití.)
 • Zpracování investičních nákladů na vybavení nové klubovny do konce listopadu a zajistit dodavatele, tak bylo možno využít k setkání kategorií na konci roku,MS+MV+FS .
 • PO zašle členům VV e-mailem informaci o možnosti dodání vybavení klubu materiálem (oblečení, dresy atd.) včetně cenové nabídky, je třeba doplnit o nabídku na herní materiál (míče, narážeče, kopačky atd.)
 • PO podal informaci o inventuře ve skladu RCS a skladovaném materiálu mladších žáků (Radka Bredlerová), PO projedná s Radkou do 15. 9. 2020 způsob zpracování zásob v návaznosti na nový způsob jednotného vybavení klubu (odprodej atd.)
 • Technické zázemí klubovny bylo projednáno na představenstvu AC Sparta. Závěry: V roce 2020 uhradí AC dlažbu, oplocení a dětské hřiště bude v rozpočtu AC na rok 2021. Zastřešení venkovního občerstvení a venkovní gril – bylo odsouhlaseno provedení dle možností provozovatelem (V. Hadáček) a nebude mít vliv na cenu nájmu od AC Sparta. Jednání s AC dále zajištuje MS+FS.
 • PV informoval VV o jednání mezi trenéry „A“ a trenéry U19. Podařilo se najít mezi všemi společnou řeč a po dohodě mezi trenéry jsou domluveny tréninky vybraných hráčů U19 s „A“ (4 hráči U19 jsou v kádru „A“). Byla domluvena společná tréninková metodika pro „A“, U19 a U16.

Příští schůze VV a KK RCS se koná v 17 hod,  úterý 15.9.2020 v klubovně na PM.

Zapsal: Milan Vacek

Schválil: Miloš Sluše

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.