Stručné shrnutí výroční členské schůze

3. 2. 2016 proběhla výroční členská schůze RC Sparta Praha. Na programu schůze byla kromě již avizované aktualizace stanov klubu (brzy budou ke stažení na webu) i volba nového výboru a dozorčí rady nebo diskuze o stávající situaci v RC Sparta. Schůze proběhla za účasti 60,4 % pozvaných členů a byla tak usnášeníschopná.

Nový výkonný výbor a dozorčí rada

Stávající výkonný výbor byl odvolán a nový zvolen. Těm, kteří se v minulém období podíleli na vedení klubu, děkujeme. Pro nadcházející období byl zvolen výbor ve složení Alice Sulamanidze, František Svoboda, Honza Páv, Jiří Skall, Kamil Dvořák, Miloš Sluše a Romana Petřinová.

Zvolena byla i dozorčí rada. Tu tvoří Pavel Zachariáš, Milan Vacek a Marion Philippe.

Příspěvky na rok 2016

Oproti původnímu záměru bylo na schůzi odsouhlaseno navýšení členských příspěvků (více informací v článku o příspěvcích). Důvodů pro to je několik. Z těch nejdůležitějších je třeba jmenovat fakt, že příspěvky tvoří důležitou část příjmů klubu, a pokud chceme dále vytvářet kvalitní podmínky pro všechny hráčské kategorie, bez příspěvků od členů klubu se neobejdeme.

Při srovnání s poplatky spojené s dalšími volnočasovými aktivitami nebo sporty jsou členské poplatky RC Sparta velmi nízké. Hrubý odhad hovoří o tom, že každý z hráčů platí 30 Kč za tréninkovou jednotku.

Je pravděpodobné, že se příspěvky navýší i v budoucnu. Tempo, s jakým roční členství poroste, přímo souvisí také schopnost klubu příspěvky vybírat. A protože v tomto ohledu není morálka nejvyšší, je výběr jednou z prioritou nově zvoleného výboru.

Kromě výběru pomůže i každý sponzor, který klub podpoří. Brzy bude k dispozici nová nabídka pro sponzory – v mezidobí se můžete obrátit na Honzu Páva (honza.pav@gmail.com), který vám sdělí všechny informace.

Diskuze o situaci v RC Sparta

Všechny příznivce určitě potěší, že se bistro na Spartě pravděpodobně znovu otevře – jen na druhé straně hřiště. O zachování bistra stojí i zástupci MČ Praha 9. Na programu byla i diskuze o aktuálním vztahu s AC Sparta. Vyřešení sporů s AC Sparta je další z priorit výkonného výboru.

Probíraly se i sportovní výsledky klubu:

  • Ženy se umístily na 2. místě mistrovství ČR žen
  • Muži se umístili na předposledním místě extraligy ČR mužů, cíl do jarní části je dostat se do play-off. O to se pokusí aktuálně trénujících 28 až 30 hráčů pro jarní sezónu včetně juniorů
  • U18 se umístili na 2. místě, i přesto, že bojují s nedostatkem hráčů. Aktuálně trénují hráči kategorie U18 s A týmem, je ale třeba zařídit hostování k doplnění. Realizační tým opět organizuje soustředění na Blatnici pro kategorie U14 – U17

Celý program výroční schůze

Pro úplnost doplňujeme kompletní program letošní schůze. Zápis z jednání je možné vyžádat u trenérů.

  1. Schválení stanov podle NOZ
  2. Odvolání výboru
  3. Volba výboru a dozorčí rady
  4. Návrh rozpočtu na rok 2016
  5. Úprava členských příspěvků na rok 2016
  6. Zpráva o sportovních výsledcích 2015
  7. Diskuze o situaci RC Sparta

 

Díky, Honza Páv