3. 2. 2016 proběhla výroční členská schůze RC Sparta Praha. Na programu schůze byla kromě již avizované aktualizace stanov klubu (brzy budou ke stažení na webu) i volba nového výboru a dozorčí rady nebo diskuze o stávající situaci v RC Sparta. Schůze proběhla za účasti 60,4 % pozvaných členů a byla tak usnášeníschopná.

Nový výkonný výbor a dozorčí rada

Stávající výkonný výbor byl odvolán a nový zvolen. Těm, kteří se v minulém období podíleli na vedení klubu, děkujeme. Pro nadcházející období byl zvolen výbor ve složení Alice Sulamanidze, František Svoboda, Honza Páv, Jiří Skall, Kamil Dvořák, Miloš Sluše a Romana Petřinová.

Zvolena byla i dozorčí rada. Tu tvoří Pavel Zachariáš, Milan Vacek a Marion Philippe.

Příspěvky na rok 2016

Oproti původnímu záměru bylo na schůzi odsouhlaseno navýšení členských příspěvků (více informací v článku o příspěvcích). Důvodů pro to je několik. Z těch nejdůležitějších je třeba jmenovat fakt, že příspěvky tvoří důležitou část příjmů klubu, a pokud chceme dále vytvářet kvalitní podmínky pro všechny hráčské kategorie, bez příspěvků od členů klubu se neobejdeme.

Při srovnání s poplatky spojené s dalšími volnočasovými aktivitami nebo sporty jsou členské poplatky RC Sparta velmi nízké. Hrubý odhad hovoří o tom, že každý z hráčů platí 30 Kč za tréninkovou jednotku.

Je pravděpodobné, že se příspěvky navýší i v budoucnu. Tempo, s jakým roční členství poroste, přímo souvisí také schopnost klubu příspěvky vybírat. A protože v tomto ohledu není morálka nejvyšší, je výběr jednou z prioritou nově zvoleného výboru.

Kromě výběru pomůže i každý sponzor, který klub podpoří. Brzy bude k dispozici nová nabídka pro sponzory – v mezidobí se můžete obrátit na Honzu Páva (honza.pav@gmail.com), který vám sdělí všechny informace.

Diskuze o situaci v RC Sparta

Všechny příznivce určitě potěší, že se bistro na Spartě pravděpodobně znovu otevře – jen na druhé straně hřiště. O zachování bistra stojí i zástupci MČ Praha 9. Na programu byla i diskuze o aktuálním vztahu s AC Sparta. Vyřešení sporů s AC Sparta je další z priorit výkonného výboru.

Probíraly se i sportovní výsledky klubu:

  • Ženy se umístily na 2. místě mistrovství ČR žen
  • Muži se umístili na předposledním místě extraligy ČR mužů, cíl do jarní části je dostat se do play-off. O to se pokusí aktuálně trénujících 28 až 30 hráčů pro jarní sezónu včetně juniorů
  • U18 se umístili na 2. místě, i přesto, že bojují s nedostatkem hráčů. Aktuálně trénují hráči kategorie U18 s A týmem, je ale třeba zařídit hostování k doplnění. Realizační tým opět organizuje soustředění na Blatnici pro kategorie U14 – U17

Celý program výroční schůze

Pro úplnost doplňujeme kompletní program letošní schůze. Zápis z jednání je možné vyžádat u trenérů.

  1. Schválení stanov podle NOZ
  2. Odvolání výboru
  3. Volba výboru a dozorčí rady
  4. Návrh rozpočtu na rok 2016
  5. Úprava členských příspěvků na rok 2016
  6. Zpráva o sportovních výsledcích 2015
  7. Diskuze o situaci RC Sparta

 

Díky, Honza Páv