Rugby Club Sparta Praha získává novou vizuální identitu a bude se směrem k široké veřejnost prezentovat pod značkou Sparta Rugby. Historicky se klub prezentoval pouze logem v podobě šišatého míče s výrazným písmenem „S“ a klubovými barvami.

Kvůli potřebě prezentovat se profesionálně jsme se rozhodli uspořádat výběrové řízení na tvorbu vizuální identity klubu a společně s vybraným partnerem vytvořit novou vizuální identitu klubu. V tomto článku chceme vizuální identitu a vše okolo ní představit.

Proč na Spartě potřebujeme vizuální identitu

Vizuální identita nezahrnuje pouze logo, ale je propracovaným systémem, kdy všechny prvky identity – logo, barvy, tvary, písma a další grafické prvky – hrají pěkně pospolu jako ragbyový tým na hřišti.

Stejně jako nelze odehrát slušné utkání pouze s jednou superhvězdou na hřišti, nelze ani s jedním logem – i když je všemi opěvované – tvořit dlouhodobě kvalitní prezentační materiály, ať už jde o plakáty, grafické podklady pro sociální média nebo klubové oblečení.

Absence jednotného stylu prezentace klubu byla dlouhodobě znát i na Spartě. Každou chvíli jsme se prezentovali jinými plakáty, mohli jste zaznamenat různé varianty klubových barev a dokonce i různá loga. Každá kategorie si kvůli chybějící podpoře od vedení klubu nechávala vyrábět své oblečení sama. A značka našeho klubu se tak „rozředila“ a přestala být jednotná.

Potřeby klubu se posunuly a je potřeba, aby tomu odpovídala i práce se značkou Sparta Rugby a její prezentace. S novou vizuální identitou se nám do rukou dostává stabilní základ, na kterém je možné stavět a který je možné dále rozvíjet. Navíc, kvalitní prezentace je také společným a sjednocujícím znakem všech lidí okolo našeho klubu.

Co tvoří novou vizuální identitu?

Sparťanské barvy

Sparťanské barvy jsou dané: červená – v případě ragbistů spíš rudá –, modrá a žlutá. V rámci těchto barev jsme vybrali následující odstíny (v manuálu pak najdete i doplňkové barvy).

Prezentace klubu stála vždy na rudé a rudá bude hrát prim i v nové vizuální identitě. Abychom prezentaci oživili, propsali jsme do většiny výstupů častěji i žlutou a modrou. Vybrané odstíny dávají sparťanské trikolóře moderní nádech.

Logo klubu a jeho varianty

Hlavní logo je tvořeno textem Sparta Rugby. Klub v žádném případě nemění svůj název – Rugby Club Sparta Praha, z.s. – ale pro snadné rozpoznání značky budeme v marketingové komunikaci i na propagačních materiálech a na klubovém oblečení využívat název značky Sparta Rugby.

Současné logo, které je se Spartou sžité od nepaměti, už budeme využívat pouze v souvislosti s historickými tématy. I přesto, že k němu máme všichni hluboký vztah, je potřeba se posunout.

Znak klubu a znaky kategorií

Znaku Sparty stále dominuje písmeno „S“. V hlavní variantě zobrazujeme písmeno „S“ společně názvem značky Sparta Rugby na pozadí klubových barev. Rozpoznat ve znaku můžete i háčko. Alternativní verze znaku pak obsahuje pouze písmeno „S“ a název značky.

Svůj znak má také každá z kategorií.

Výrazná typografie

Velmi důležitým prvkem nové identity je práce s výrazným písmem Extenda. S tímto písmem se kromě loga setkáte v nadpisech, kde budeme využívat kombinace různých řezů tak, jak už to nyní můžete vidět na přebarveném webu.

Jak bude nová identita fungovat v praxi?

Všechny prvky nové vizuální identity je možné najít v logomanuálu, které je veřejně dostupný.

Poděkování

Rád bych za výkonný výbor klubu poděkoval všem, kteří v tomto nejednoduchém projektu přiložili ruku k dílu. V první řadě jsou to všechna grafická studia i jednotlivci, kteří vyjádřili zájem o účast ve výběrovém řízení.

Zejména bych chtěl poděkovat autorům vítězného návrhu Janu Filipovi (portfolio na behance.net) a Danovi Kuprovi (portfolio na behance.net) nejen za jejich perfektní přístup a precizní práci, ale také za trpělivost. V rámci rozvoje vizuální identity a dokončení všech výstupů nás čeká ještě hodně společné práce.

Dále chci poděkovat Lukáši Drlíkovi z RugbyTackle.cz, který společně s námi zajistil výrobu nového sparťanského oblečení a herních setů. Lukášův podíl na podobě sparťanského oblečení není zdaleka malý, a i když by mohl sledovat pouze své obchodní zájmy, významně se přičinil na skvělém výsledku. S RugbyTackle.cz nadále spolupracujeme také na prodeji – můžete se podívat na celou sparťanskou sekci.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem současným i předchozím členům Výkonného výboru klubu a Kontrolní komise, kteří se na projektu podíleli. Projekt jako takový nám ukázal rezervy ve spolupráci (z velké části omezené covidem a nutností řešit složité otázky „na dálku“), tak i nedostatky v některých nesportovních oblastech řízení klubu.

Poslední tři roky nebyly z pohledu klubu růžové, ale věřím, že se teď – a zdaleka ne jen kvůli nové vizuální identitě – posouváme kupředu. K době, kdy se budeme moct místo existenčních problémů soustředit na to, abychom jako klub i jednotliví členové a přátelé klubu naplňovali naší vizi (mimochodem, přečtěte si, co je vizí klubu).