Vážení, výše příspěvků pro rok 2016 byla členskou schůzí odsouhlasena následovně:

  • členské příspěvky: 5 000 Kč (místo původních 4 500 Kč). Je možné splatit ve dvou splátkách – 2 500 do března a 2 500 do září)
  • důchodci nad 60 let: 1 000 Kč
  • sociální případy a zdravotní důvody (studenti, matky samoživitelky – po projednání jednotlivých případů VV): 2 000 Kč
  • trenéři mládeže od příspěvku osvobozeni

Číslo účtu na příspěvky: 107-8078160297/0100, do popisu prosím uveďte jméno a kategorii.

Za kategorie U6 až U14 vybírá příspěvky Radka Bredlerová (v hotovosti).

Prosím informujte své svěřence.

Děkuji za spolupráci.

Alice