Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Mikeš JM, Jandík SJ, Ostrý MO, Pokorný JP, Páv JP; KK – Svoboda FS

Omluveni: Vokrouhlík PV, Urbanová JU

Host: Vacek MV

Projednávaná problematika

1) Potvrzení funkcí šéftrenérů RCS

Výkonný vobr schváli rozdělení kompetencí trenérů dle předchozího návrhu:

  • Muži: Petr Okleštěk
  • Mládež: Petr Štěpánek – PŠ
  • SCM RCS : Marek Švíř – MŠ

2) Aktualizace rozpočtu do konce 2021

PO zpracuje finanční rozpočet klubu do konce roku 2021 spolu s Mikešem JM. Termín 15.10.21.

3) Informační systém

JP podal informaci o projektu evidence členů RCS – projekt je připraven ke zkušebnímu provozu.

4) Klubové oblečení

VV ECS rozhodl o zahájení a podpisu smlouvy s dodavatelem. Balíčky dodávek, objednávka 6-8 týdnů. VV požaduje projednání marže pro RCS. První požadavek na jednání s dodavatelem.

5) Posílení kádru A mužstva

PO informoval VV RCS o posílení kádru „A“ mužstva pro tuto sezonu (do konce listopadu 2021) o dva hráče z Namibie (posty 6 a 12) pro udržení výkonnosti a náhradu zraněných hráčů. První utkání sehrají v sobotu 9.10. na RC Praga. Úhrada pobytu a odměna hrazena sponzorsky!

6) Rezervace sportovišť

MŠ dostal za úkol dopracovat pravidla pro jednání s ACS ohledně pronájmů hracích ploch a zázemí pro jednotlivá družstva RCS. Závěrečné schválení projednají společně s MS s ředitelem AC Mikulkou.

MS navrhl rezervaci hřiště ragby pro potřeby RCS 5 dnů v týdnu pro tréninky a soboty a neděle pro hraní zápasů, tak aby byly zajištěny tréninky všech kategorií a SCM. Pokud se potřeba tréninkových hodin a zápasy v sobotu, nebo neděli neuskuteční, bude včas (minimálně týden dopředu) nájem plochy odřeknut.

MŠ v tomto systému připraví rezervaci na ACS pro r. 2022.

Další témata

  • Na základě incidentu v šatně AC (Okleštěk) připraví VV etický řád chování členů RCS do 15. 10. 2021. Oficiální omluvu za RCS na Anglické gymnázium připraví MS. PO se omluví ihned.
  • Schvalování fakturací pro D.Hruškovou (účetní RCS) zajištuje MS.
  • MS podal VV RCS informaci o jednání s ACS a P-9 o možnosti výstavby hřiště ragby s umělou trávou. Tato velká investice se váže na spoluúčast externího klubu Amerického fotbalu). VV předběžně schvaluje jednání o výstavbě za předpokladu, že budou splněny podmínky RCS ohledně tréninků a hraní soutěžních utkání na umělé trávě (je třeba tyto podmínky specifikovat a po odsouhlasení VV RCS předat na ACS). Zajištuje ve spolupráci s ředitelem Mikulkou MS.
  • V zápise z VV ČSRU jsme zjistili, že je na 13. 11. 21 plánováno mezinárodní utkání ČR – Lotyšsko na našem hřišti RC Sparta PM.  Zatím přišlo pouze vyzvání od sekretariátu ČSRU e-mailem na schůzku ohledně dohodnutí podmínek. MS v pondělí 11. 10. 21 projedná předběžně možnosti u ředitele ACS Mikulky. Pak bude potvrzena schůzka se zástupci ČSRU a realizační tým.

Další schůze VV RCS se koná 28.10.2021 od 12,00 hodin na PM před utkáním se Slavií (od 14,00 hodin).

Zapsal: Vacek
Schválil: Sluše

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.