Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Mikeš JM, Vokrouhlík PV; KK – Svoboda FS

Omluveni: Páv JP, Urbanová JU

Neomluveni: Jandík SJ, Ostrý MO, Pokorný JP

Host: Vacek MV, Štěpánek, Švíř, Gajzdica, Marek, Čížek

Projednávaná problematika

1) Potvrzení funkcí šéftrenérů RCS

  • Muži: Petr Okleštěk
  • Mládež: Petr Štěpánek – PŠ
  • SCM RCS : Marek Švíř – MŠ

Toto rozdělení platí přesto, že rozhodnutím VV ČSRU nebylo schváleno zřízení SCM RCS a nebude finanční podpora SCM (akademie), jak bylo ČSRU navrženo. Podporu dostala Tatra Praha a 2 kluby na Moravě.

2) Sportovní centrum mládeže

VV projednal s přítomnými situaci , dopady a řešení a po diskuzi VV RCS rozhodl, že i když jsme nebyli vybráni do grantu ČSRU , založíme Sportovní centrum mládeže SCM RCS. SCM bude v roce 2021 a ½ 2022 financováno z prostředků klubu. Se šéftrenérem SCM Markem Švířem uzavře RCS pracovní smlouvu, jejíž součástí bude náplň práce šéftrenéra jak pro SCM, tak pro klub v dalších činnostech (web, marketing, reservace hřišť a další). Smlouva bude uzavřena od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou. Zajistí MS dle vzoru smlouvy s trenéry v ČSRU.

3) Aktualizace rozpočtu do konce 2021

Na rozpočet do konce 2021 a návrh na rok 2022 připraví do 10.9.2021 rozpočet jednotlivých kategorií:

  • Okleštěk PO – Muži A+B a ženy
  • Štěpánek PŠ– mládež
  • Švíř MŠ – SCM

Souhrnný rozpočet sestaví JM, PO a MS k projednání na schůzi VV RCS v úterý 14.9.21.

4) Proticovidová opatření

Dále VV RCS schválil systém evidence proticovidových opatření dle návrhu R. Bredlerové a PŠ pro mládež a sjednotí s evidencí dle propozic ČSRU, které zpracoval PO.

Další témata

  • PŠ zdůraznil potřebu připravit náplň práce šéftrenérů a předložit na VV. Zajistí MS, PO a JM!
  • Řešení IS RCS připraveno JP a schváleno VV RCS. Realizace – MŠ+PŠ+PO. Předem informace všem trenérům a členské základně!
  • Identita RCS + dresy. Platí schválení VV RCS na základě materiálů zpracovaných JP. Do realizace se zapojí MŠ do konce září po zapracování se do funkce šéftrenéra CSM RCS.
  • PŠ navrhl pro jednoduší přechod mládeže U12 do U14 (systém hry, rozměry hřiště atd.) zavést povinné školení všech hráčů této kategorie s novými pravidly vyšší kategorie formou kurzu kurzu rozhodčích. Tak se seznámí s pravidly a usnadní se jejich přechod. Termín zima 2021/22, lektor M. Haitman, zajistí PŠ. VV RCS tento postup schválil.

Příští schůze VV RCS 14.9. v 17 hod klubovna RCS.

Zapsal: Vacek
Schválil: Sluše

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.