• Datum a míst konání: ve středu dne 4. 8. 2020 v klubovně na Podvinném mlýně (PM)
 • Přítomni: Sluše (MS), Okleštěk (PO), Páv (JP), Svoboda (FS), Mikeš (JM), Urbanová (JU), Vacek (MV), Pavel Vokrouhlík (PV)
 • Omluveni: Jandík, Pokorný, Ostrý

Kontrola minulého zápisu a nové úkoly

 • MS požádal VV o návrh na doplnění týmu pro jednání s AC Sparta do příští schůze (J.Mikeš)
 • PO informoval VV o termínu podání žádosti na MHMP ohledně příspěvku na nájem vzhledem k situaci s Covid 19.Termín podání žádosti do 30.8.2020 (zpracování: PO a JM)
 • DB informoval VV o nutnosti o proškolení trenérů mládeže a jejich motivačního odměňování dle dosaženého stupně kvalifikace. Po dohodě s PO navrhuje pro stupeň „C“ 2 000 Kč a pro „B“ 3 000 Kč. Dále budou trenéři vybaveni oblečením (tepláky, mikina, triko, kšiltovka). Na stupeň „B“ jsou nutné i dva semináře na vybrané VŠ, předběžné náklady cca 3 000 Kč, které bude  hradit klub. Délka seminářů cca 2 víkendy. DB zjistí nejbližší termíny. DB na příští VV připraví seznam trenérů včetně stupně dosažené kvalifikace.
 • PO připraví návrh pravidelné schůze trenérů RCS ( 1x měsíčně v klubovně, 1. termín po dohodě s trenéry)
 • MS informoval VV o tom, že do 25. 8. 2020 bude předáno zpracovávání účetnictví RCS mezi Romanou Petřinovou a Danou Hruškovou, DH, novou účetní. Do 11.8.2020 je termín účetní uzávěrky za r. 2019 (Romana Petřinová předá daňovému poradci). Zpracovaný materiál dále předá PO na Justici a Národní sportovní agenturu. Na příští schůzi VV RCS bude předložen návrh rozpočtu RCS na II. pololetí roku 2020.Zpracování: PO, MS, JM a DH (nová účetní).

Hlavní položky rozpočtu

 1. náklady na činnost „A“ mužstva včetně odměn hráčům
 2. náklady na činnost mládežnických družstev
 3. náklady na činnost žen
 4. náklady na provoz hřiště (nájem AC, reklamy apod.)
 5. marketingové náklady
 6. odměňování trenérů
 7. náklady na údržbu a provoz umělky (založit v účetnictví jako zvláštní středisko)
 8. investiční náklady na vybavení nové klubovny RCS
 9. závazky z minulých let ( do 31.12.19 ) vč. splátkových kalendářů, zejména AC Sparta Praha
 10. další dle předchozích rozpočtů

Různé

 • JM informoval VV o nutnosti organizace a přípravy akcí mládeže koncepčně (kempy apod.). Je povinnost předložit návrh akce VV ke schválení konání jménem RCS a schválení podílu RCS na nákladech. JM zaslal VV návrh formuláře, vhodného na akce všeho zaměření.
 • JM, dále otevřel  problém v komunikaci mezi trenéry jednotlivých kategorií (zejména mezi U14 a U16). Vychází ze zkušeností a diskuzi mezi rodiči. VV uložil otevřít problematiku při 1. schůzce trenérů (PO a DB), viz úkol z minulé schůze VV RCS.
 • PO informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele jednotného vybavení pro členy klubu (hrací dresy, tepláky, mikiny, trička atd.). Spolupráce PO + JP. Termín nabídek  30.8.2020. VV dostane ke schválení grafické vzorky, cenu, dodací lhůty, dobu smlouvy a marži pro RCS, které proběhne 15.9.2020 a bude projednán další postup a pořadí nabídek.
 • JP  prověří přihlášení a funkci adresáře členů VV na mail výbor RCS ihned, zhodnotíme na příštím VV. Zároveň V schválí základy systému odsouhlasení požadavků na per rollam.
 • JP informoval o soutěži na marketingové zpracování potřeb RCS. Odměna všem zúčastněným (základ pro všechny 2 000 Kč, vítěz 30 000 Kč). Dále podal návrh na marketingový název klubu: Ragby Sparta, z důvodů zjednodušení komunikace. MS požaduje vyjádření k tomuto návrhu všemi členy VV a KK do příštího VV, v případě absence mailem na PO.
 • Do odvolání bude komunikaci na soc. sítích RCS vč. e-mailu sledovat JP, včetně reakcí.
 • MS předložil VV studii vnitřního vybavení klubovny, kterou zpracoval arch. Stibitz. VV schválil řešení s tím, že se bude řešit postupně dle finančních možností klubu (rozpočet bude předložen na příštím VV). Dokončení venkovní sezení bylo předloženo na představenstvu AC 3.8.2020, kde nebylo zatím schváleno. Do 15.8.2020 bude předložen nová CN, kde bude pouze oplocení a dětské hřiště. Zadláždění bylo již provedeno. Zastřešení (pergola), venkovní grill a výdejní pult, nebude v letošním roce realizováno, bude naceněno a zařazeno do rozpočtu RCS a AC v roce 2021.
 • PO informoval o probíhajícím jednání s dalším sponzorem, v případě smouvy bude představen na prvním podzimní utkání 1. ligy ragby RC Sparta – RC Přelouč v sobotu 22.8.2020.
 • PO,PV a hlavní trenér Ondra Kutil pošlou VV do 18. 8. 2020 zprávu o přípravě A týmu na sezónu 2020, změny v základu A týmu a cíl pro soutěž 2020.

Příští VV RCS se koná v úterý 25.8.2020 v klubovně RCS na PM.

 

Zapsal: M. Vacek

 

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.